Werving verpleegkundigen
Stichting Zorgvakanties - Diaconale Najaar Vakantieweek in het F.D.Roosevelthuis te Doorn.
Voor onze Diaconale Najaar Vakantieweek vanuit Noord Holland zijn wij op zoek naar
Verpleegkundigen met BIG registratie en gekwalificeerde Verzorgenden
In onze vakantieweek bieden wij aan onze gasten een vakantieweek met zorg op maat.
Om dit waar te maken hebben wij dringend behoefte aan gekwalificeerde personen welke ons een week willen vergezellen naar Doorn.
Dit jaar wordt de vakantieweek gehouden van zaterdag 12 oktober tot en met zaterdag 19 oktober.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met onze Coordinator Zorg Annet van Kesteren
Tel. 02 26 34 10 55 e-mail: Annet.van.kesteren@quicknet.nlKerktelefoon
Alle kerkdiensten zijn direct te volgen via internet (www.kerkomroep.nl).
Deze diensten worden ook digitaal opgeslagen en kunnen eventueel voor u op cd gebrand worden (aanmelden via College van kerkrentmeesters).Belijdeniscatechese

Dit jaar wil ik de mogelijkheid bieden om belijdeniscatechese te volgen. Moet je dan al zeker weten dat je gelooft of belijdenis wil doen? Nee, zeker niet. Tijdens de catechese gaan we in een paar weken tijd in op wat het geloof voor jou kan betekenen. Hierover gaan we aan de hand van een boekje en andere verwerkingsvormen met elkaar in gesprek. Hou je van uitdaging? Wil je zien wat het geloof voor jou kan betekenen in het dagelijks leven? Meld je dan bij mij aan.

Data: start in de week van 4-10 maart, belijdenisdienst 26 mei (week na pinksteren). De avond wordt na overleg vastgelegd.
Bijeenkomsten: 1 startbijeenkomst/ kennismaken, zeven bijeenkomsten a.d.v. boekje, 1 slotbijeenkomst waarin we ook de dienst gaan voorbereiden.
Locatie: volgt na overleg.
Opgave: yvonnevanbenthem@gmail.com, telefoonnr: 0224-850337 of mondeling

Bij de diensten...
Op woensdag 13 februari start de 40-dagentijd, ook wel vasten tijd. De komende diensten in de aanloop naar Pasen, zullen we hier bij stil staan.

17 februari starten we met het Paasproject van de kindernevendienst. Dit zal op een ludieke manier worden gepresenteerd. Ook zullen we twee nieuwe liederen aanleren voor de komende weken. Dhr. van Rumpt gaat voor.

24 februari gaan we verder met het Paasproject er is dan ook Heilig Avondmaal. Een bijzondere combi zo op weg naar Pasen. Ik ga zelf voor in deze dienst.

3 maart hebben we een gezamenlijke viering met Hervormd Warmenhuizen-Harenkarspel. Ds. Hana zal voorgaan in de Hervormde Kerk in Dirkshorn. Ook het Paasproject krijgt zijn vervolg.

10 maart een bijzondere viering; hij is helemaal ingevuld door de Provider jongeren! Bij het schrijven moeten de voorbereidingen nog beginnen, maar dat het verassend en spectaculair zal zijn, dat staat al bij voorbaat vast. Ik ga zelf voor.

13 maart voor de boeren is het winterseizoen voorbij, het is alweer biddag voor gewas en arbeid. In een avonddienst om 19.30u zullen we hierbij stil staan: een mislukte oogst heeft immers nog steeds grote financiele en economische gevolgen.

17 maart zal dhr. van Rumpt voorgaan. We gaan verder met het Paasproject en bereiden ons met de kinderen van de kindernevendienst alvast voor op Palmpasen de zondag er op.


Dagstilte en Synagoge

De Dag van de Stilte is een initiatief van stilte.org een platform voor en door mensen die stilte belangrijk vinden. Het platform bestaat sinds 2004 en heeft als doel het verbreiden van stilte in de samenleving. Dit doet het platform door op iedere eerste zondag van de maand op diverse plekken in het land stiltebijeenkomsten te organiseren. Ook is er een tijdloze Stiltekrant uitgebracht. En nu start Stilte.org met de jaarlijkse, landelijke themadag 'Dag van de Stilte'. stilte.org is niet gebonden aan levensovertuigingen.
Wij gaan die dag in het weekend waarin de zomertijd in wintertijd overgaat, het uur dat er over blijft niet in ons bed doorbrengen maar met alle andere rust- en stiltezoekers van welke achtergrond ze ook zijn, doorbrengen in de Oude Ursulakerk. Er is een mooi programma in de maak, waarin de stilte niet als een bedreiging op u afkomt maar een ruimte waarin u mag verblijven. Margreet Wortman, psychosomatisch therapeut en hartcoherentie/mindfulnesstherapeut, Christine Huiskamp, stiltebegeleider en ondergetekende werken samen aan een bijzondere bijeenkomst. Een uurtje tot u zelf komen. Na afloop is er een boekje met tips, en er is iets te drinken. Kortom welkom in de kerk op 28 oktober ( inloop vanaf 14.30 uur). Het programma start om 15.00uur en om 16.00 uur kunt u weer naar huis. Kosten 3,50 voor jong - vooral - maar ook voor oud. Kortom ieder die zoekt naar verdieping in zijn/haar leven.

Synagoge Alkmaar
De reservering is inmiddels verstuurd. Op zondag 18 november is er een rondleiding in de Synagoge van Alkmaar. Kosten 2,- aanvang in de synagoge 14.00 uur. Gezamenlijk vervoer vanaf de Oude Ursulakerk( Hervormde kerk) in Warmenhuizen rond 13.00 uur. U kunt zich al aanmelden op mailadres of telefonisch Ds. A.J.C. Hana tel 0226/753630 of mail a.hana@casema.nl


Maud voor leven

Anderhalve week geleden is er in de voorbeden gebeden voor Maud, een meisje van twee (met tweelingzusje Juul). Maud had namelijk een ernstige vorm van kinderkanker (neuroblastoom) wat maar bij 25 kinderen per jaar voorkomt. In Nederland is de overlevingskans 20%, maar een behandeling in Amerika verhoogt deze kans naar 40%. De zorgverzekering vergoedt wel de behandeling in Amerika, maar niet de verblijfskosten daar.

Daarom is er een stichting opgericht "Maud voor leven". Zij zamelt geld in om de verblijfskosten van de familie te kunnen betalen. Als er meer geld wordt binnengehaald gaat dat geld naar andere families met kinderen met dezelfde ziekte als Maud, om ook hen te ondersteunen en de mogelijkheid te geven naar Amerika te kunnen gaan.

Helaas is Maud, in het weekeinde dat ze is opgedragen in gebed, overleden. Door de laatste zware chemokuur was haar afweer ernstig verzwakt en ze heeft daardoor een schimmelinfectie opgelopen in haar longen. Alles bij elkaar was te veel voor haar lichaam en helaas hebben ze moeten besluiten om alle apparaten uit te zetten. Aankomende zondag wordt dit ook tijdens de dienst meegedeeld. De stichting had net genoeg geld opgehaald voor hun verblijf naar Amerika en ze zouden over anderhalve maand daar naartoe gaan.

De stichting gaat verder met het inzamelen van geld, maar nu is het geld bestemd voor de andere gezinnen die in aanmerking komen voor dezelfde behandeling in Amerika. Bij al deze gezinnen gaat het om kinderen met de ergste vorm van een neuroblastoom en de therapie is erg zwaar (ook in Amerika). De stiching gaat de gezinnen ondersteunen in de kosten voor het verblijf van een paar maanden tijdens de therapie in Amerika. Om zoveel mogelijk ook als compleet gezin samen te kunnen zijn, tijdens de zware behandelingen daar. Voor alle info: zie onderstaande links.

http://maudvanhamersveld.blogspot.nl/
De website van Maud zelf, waarop de familie iedereen op de hoogte hield van het ziekteproces (erg mooi en professioneel).

http://www.maudvoorleven.nl/
De stichting met alle info over wat ze willen en op welke manier je een gift over kan maken.

http://doorlotjesrozebril.blogspot.nl/p/maak-het-voor-maud-updates.html
Site van een vriendin van dominee uit Zwolle, die op een creatieve manier deze zomer geld binnenhaalt voor de stichting.


Mijn schoonzus, de dominee

In een bomvolle kerk te Dirkshorn werd gistermiddag Yvonne van Benthem-de Ridder bevestigd als predikant. Trots als een pauw zat ik vooraan. Een verslag in woord en beeld van een bijzonder samenzijn.


Multiculturele kerk

Op 23 augustus 2011 verdedigde Yvonne van Benthem-de Ridder, mijn schoonzus, in Utrecht de stelling 'Teneinde aan haar missionaire roeping gehoor te blijven geven, zal de PKN zo snel mogelijk een multiculturele kerk moeten worden’. Een panel bestaande uit drie hoogleraren (iemand van praktische theologie, iemand voor bijbelse theologie en iemand voor systematische theologie) legde haar het vuur aan de schenen, maar kregen haar niet klein. Met veel lof en complimenten studeerde ze af als theologe. Het was tijd om aan het werk te gaan.


Deksel op de neus

Tijdens haar zoektocht naar een gemeente kreeg ze meerdere malen flink de deksel op haar neus. Vol goede moed reageerde ze op vacatures waarin ook beginnende predikanten opgeroepen werden te reageren, om vervolgens met een ‘Je hebt te weinig ervaring, wij willen een ervaren iemand’ afgewezen te worden. Frustrerend, maar ze liet zich niet kennen en zocht verder. Immers: zoekt en gij zult vinden.

“Waarom staat er op de kerktoren een haan? Omdat er anders geen kip komt!”


Bezwaren?

Op zondagmiddag 6 mei werd Yvonne bevestigd als predikant van de Gereformeerde kerk te Dirkshorn. Een bijzonder samenzijn waarbij ook veel PGZ-gemeenteleden aanwezig waren. De dienst ving aan met een presentatie door de voorzitter van de kerkenraad. Er waren geen bezwaren, de beroepingsprocedure was goed verlopen en dus kon de ceremonie van start gaan. Het begon met de opdracht, waarbij voormalig stagebegeleider ds. H. Jansen uit Dalfsen met Yvonne een rondgang maakte langs alle belangrijke plekken in de kerk zoals het doopvont en de kansel. Vervolgens beloofde Yvonne aan de gemeente haar taak goed te zullen vervullen. Na de handoplegging door o.a. ds. Sjaak Visser, Tom de Lange en ds. Joost van den Brink, werd haar de stola omgedaan. Daar stond ze dan: dominee Yvonne van Benthem-de Ridder.


Traantjes

Een prachtig moment: mijn schoonzus in haar prachtige stola op de preekstoel. Ze sprak de gemeente helder toe over eenheid, over liefde en over samenwerken. Na de preek zongen de kinderen een lied voor haar en gaven bloemen en een lijst met daarin hun foto’s en namen. Tijdens het slotllied, ‘Heer uw licht en liefde schijnen’ (Evangelische liedbundel 382) was het overduidelijk hoe goed Yvonne zich voelt in haar gemeente. Ze straalde, zong en ging volledig op in het intense vreugdegevoel dat de kerk vulde. Ik heb flink moeten slikken om mijn tranen niet de vrije loop te laten.


Verrassend en grappig

Het was een dienst vol muziek (orgel, koor, combo en jongerenbandje), symboliek, indrukwekkende maar ook verrassende en grappige toespraken. Zo werd na de dienst nog kort iets verteld over de gemeente aan de hand van tekeningen die men ooit gezamenlijk had gemaakt. ‘Zoals je ziet heeft iemand op de kerk een haan getekend. Weet iemand eigenlijk waarom er een haan op de kerk staat?’, aldus degene die het slotwoord voerde. ‘Omdat er anders geen kip komt’, reageerde iemand uit de zaal. Met een bulderend gelach was het samenzijn in de kerk ten einde. Gezamenlijk wandelden we naar het verenigingsgebouw om aldaar het glas te heffen op dominee Yvonne van Benthem-de Ridder.

Neeltje Waagmeester

Trotse schoonzus

Website: http://nwaagmeester.wordpress.com

Bron: www.protestantse-gemeente-zaandam.nl

© Gereformeerde Kerk Dirkshorn 2007-2011