Informatie Gereformeerde Kerk

Kerkgebouw
Gereformeerde Kerk
Raadhuisstraat 80
1746 BJ Dirkshorn

Koster
Mw. T. Zijlstra-de Geus
Stroet 46
1744 GL Sint Maarten
dirktheazijlstra@ziggo.nll

Contactadres
Wilma Gootjes (scriba)
Raadhuisstraat 80
1746 BJ Dirkshorn

Bankrelatie
Rabobank Dirkshorn
Rekeningnr.: NL09 RABO 0314 0011 15 (ook voor vaste vrijwillige bijdrage)
t.n.v. Gereformeerde Kerk te Dirkshorn
Rekeningnr. voor de collectebonnen: NL26 RABO 0314 0113 82 t.n.v. Diaconie (niet voor VVB)

De Schakel
De Schakel is het kerkblad dat is bedoeld voor het gemeentenieuws. Het verschijnt eenmaal per maand.

Verenigingsgebouw 't Centrum
Stroet 80
1744 GM Sint Maarten
Tel. 0224-551507

Kerkomroep
Alle kerkdiensten zijn direct te volgen via internet (www.kerkomroep.nl). Deze diensten worden ook digitaal opgeslagen en kunnen eventueel voor u op cd gebrand worden (aanmelden via College van kerkrentmeesters).

Enjoy
Enjoy is een zanggroep bestaande uit diverse gemeenteleden die tijdens bijzondere diensten optreedt. De groep wordt geleid door René Sytsma.

Interkerkelijke zanggroep "The Young Spirit Singers"
Het koor verleent medewerking aan verschillende kerkdiensten. Daarvoor vinden de repetities plaats op iedere woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in 't Centrum te Stroet. Dirigent: Chris de Kroon. Website: www.tyss.nl

Provider (catechese)
Aan het begin van het seizoen ontvangen jongeren een uitnodiging om mee te doen aan Provider. Er kan gekozen worden uit diverse, kortdurende onderwerpen die bij toerbeurt door verschillende gemeenteleden worden begeleid.

Rondom Acht
Rondom Acht is een groep van mensen tussen 30 en 55 die 1 keer in de maand op zondagavond rondom te klok van acht bij elkaar komt in de kerk of bij iemand thuis. Zo willen ze met elkaar op zoek gaan naar wat het leven zin geeft en iets van geloof delen.

JVG
De JVG is een groep mensen die ooit lid is geweest van de Gereformeerde Jeugdvereniging en zich nog jong van hart voelt.

55+
55+ is een groep voor mensen in de tweede bloei van hun leven die ongeveer 1 keer in de zes weken bij elkaar komen bij één van de leden thuis om samen geloof en leven te verdiepen en te verbreden.

Oud papier
Het oud papier wordt opgehaald op de eerste zaterdagmorgen van de oneven maanden in Sint Maarten, Stroet, Groenveld en Dirkshorn. U kunt uw oud papier ook deponeren in de container, die op de desbetreffende dagen op de parkeerplaats nabij 't Centrum staat. De opbrengst is bestemd voor de jeugd. Voor meer informatie, klik hier.

School
Protestants Christelijke Basisschool "De Regenboog"
Stroet 72
1744 GL Sint Maarten
Tel: 0224-551652
Website: www.regenboogstroet.nl

© Gereformeerde Kerk Dirkshorn 2007-2011