Bloemschikking

gemaakt door Diny de Geus
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij vandaag de mensen uit onze gemeente die dit jaar zijn overleden, en allen die ons zijn voorgegaan en nu voortleven in ons hart

Op de tafel twee frames met bloemen. De schikking symboliseert de Alfa en de Omega ''Ik ben er vanaf het begin en het einde''.
Het grootste frame met gekleurde bloemen is het leven wat geweest is.
Het kleinste met de witte bloemen wijst ons op het nieuwe leven,
Het voor altijd wonen bij God.
Brandende kaarsjes; wij gedenken de mensen die overleden zijn.


Thuis,
als je de voet
op de andere oever zet
en het blijkt
de hemel te zijn...

als je dan door
een hand wordt aangeraakt
en het blijkt
God's hand te zijn...

als je dan
de muziek hoort
en het blijken
engelen te zijn...

dan ben je
niet heen gegaan
maar
naar HUIS gegaan...

© Gereformeerde Kerk Dirkshorn 2007-2011